Tìm Kiếm:

tra loi cau hoi dia sgk 10

Cau hoi lenh, cuoi bai SGK 11NC

Đọc:44Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BÀI 18: TUẦN HOÀN( Ở động vật có kích thước lớn, các tế bào có thể tiếp nhận các chất cần thiết lấy từ môi trường ngoài hoặc loại bỏ các chất không cần thiêt ra khỏi cơ thể bằng cách nào?? Theo con đư

Thêm vào bộ sưu tập

TRA LỜI CÂU HOI CUỐI BÀI SGK

Đọc:829Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 1-Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật. a-Tài nguyên rừng. -Suy giảm tài nguyên rừng và hiện trạng rừng :Bảng 14.1. Sự biến động diện tích rừng qua một số nă

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi 20-10

Đọc:87Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong

Thêm vào bộ sưu tập

CAU HOI ON TAP 10

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Câu hỏi ôn tập khối 101/- Lập bảng thống kê các sự kiện chính cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo nội dung sau : Thời gian , sự kiện chính, kết quả2/- Nguyên nhân,diễn bi

Thêm vào bộ sưu tập

tra loi cau hỏi on tap ĐLKT

Đọc:118Ngày tạo:09/11/2012Download:2

Câu I: Khái niệm phân bố sản xuất. các khía cạnh của phân bố sản xuất. vận dụng các khía cạnh đó.* Khái niệm: Phân bố sản xuất là việc phân chia sắp xếp, lựa chọn địa điểm phân bố các cở sở sản xuất p

Thêm vào bộ sưu tập

phieu tra loi trac nghiem 60 cau

Đọc:109Ngày tạo:18/07/2013Download:0

116314621732473183348419344952035506213651722375282338539243954102540551126415612274257132843581429445915304560

Thêm vào bộ sưu tập

Phieu tra loi trac nghiem 80 cau

Đọc:94Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Phieu tra loi trac nghiem 80 cau

Thêm vào bộ sưu tập

Phieu tra loi trac nghiem 80 cau

Đọc:48Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Phieu tra loi trac nghiem 80 cau

Thêm vào bộ sưu tập

Phieu tra loi trac nghiem 80 cau

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phieu tra loi trac nghiem 80 cau

Thêm vào bộ sưu tập

Phieu tra loi trac nghiem 80 cau

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phieu tra loi trac nghiem 80 cau

Thêm vào bộ sưu tập

50 cau hoi rung chuong vang DIA LY 6

Đọc:280Ngày tạo:10/11/2012Download:0

50 CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG ĐỊA LÝ LỚP 6Câu 1: Người ta chia bề mặt Trái Đất ra làm bao nhiêu khu vực giờ ? (24 khu vực )Câu 2 : Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là…

Thêm vào bộ sưu tập

102 cau hoi trac nghiem mon dia ly lop 12

Đọc:124Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Câu 1Nguyªn nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ ở Tây ¸, Đông Phi và Tây Phi?aViệt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mïabViÖt Nam có bờ biển dài, kh

Thêm vào bộ sưu tập

Cau hoi trac nghiem mon Dia ly 8

Đọc:71Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Câu hỏi trắc nghiệm khách quanMôn : Địa lý lớp 8Chọn ý trả lời em cho là đúngCâu 1. Đ0818CSB Nước Campuchia thuộc:A. Khu vực Đông Nam ÁB. Khu vực Tây Nam ÁC. Khu vực Đông ÁD. Khu vực Nam ÁPA: ACâu 2.

Thêm vào bộ sưu tập

on tap TN THPT dia li theo cau hoi

Đọc:67Ngày tạo:10/11/2012Download:1

on tap TN THPT dia li theo cau hoi

Thêm vào bộ sưu tập

CAU HOI ON HOC SINH GIOI DIA LI 11

Đọc:48Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Câu 1. Từ các bảng số liệu sau:Bảng 1. Tỉ trọng và cơ cấu GDP của hai nhóm nước năm 2004Đơn vị: %Nhóm nướcTỉ trọng GDPCơ cấu GDPKhu vực IKhu vực IIKhu vực IIIPhát triển85,02,027,071,0Đang phát triển15

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi rung chuong vang dia lop 7 (hay)

Đọc:41Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CÂU HỎI THI RUNG CHUÔNG VÀNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7NĂM HỌC : 2010-2011 Bài 1 : DÂN SỐCâu 1: Người ta thường biểu thị dân số bằng : a. Một vòng tròn b. Một hình vuông c. Một đường thẳng d. Một tháp tuổi

Thêm vào bộ sưu tập

Cau hoi trac nghiem mon Dia ly 8

Đọc:35Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Câu hỏi trắc nghiệm khách quanMôn : Địa lý lớp 8Chọn ý trả lời em cho là đúngCâu 1. Đ0818CSB Nước Campuchia thuộc:A. Khu vực Đông Nam ÁB. Khu vực Tây Nam ÁC. Khu vực Đông ÁD. Khu vực Nam ÁPA: ACâu 2.

Thêm vào bộ sưu tập

Cau hoi trac nghiem Ly (tu dia Bao Tuoi Tre)

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ - 2008Phương trình tọa độ của một chất điểm M dao động điều hòa có dạng: x = 6sin(10t(cm). Li độ của M khi pha dao động bằng là : A. x = 30 cm B. x = 32 cm C. x = -3 cm D.

Thêm vào bộ sưu tập

Cac cau hoi on thi TN Dia li moi

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài 2: NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN1/ Sự đa dạng của tài nguyên thiên nhiên nước ta :Đất : Diện tích 33 triệu ha , trong đó có 8 triệu ha đất nông nghiệp .Đất phù sa ở đồng bằng ( cây lương thực –thực

Thêm vào bộ sưu tập

HE THONG CAU HOI ON TAP DIA 12

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHầN 1: ĐịA Lí Tự NHIÊN.Lý THUYếTTại sao nước ta tiến hành đổi mới? Nêu nội dung của công cuộc đổi mới.Hãy nêu những sự kiện chứng tỏ nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực?Công cu

Thêm vào bộ sưu tập
1