Tìm Kiếm:

trac nghiem mon kiem toan can ban

De kiem tra mon sinh trac nghiem

Đọc:38Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúcĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – KHỐ12Họ và tên : ………………………….. ………….Lớp………..1. Đối tượng chủ yếu của quá trình chọn lọc tự nhiên trong tiến

Thêm vào bộ sưu tập

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG II-Tam giac can

Đọc:46Ngày tạo:17/04/2013Download:1

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG II-Tam giac can

Thêm vào bộ sưu tập

Kiem tra trac nghiem Dai so 9 ... Can bac 3

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ và Tên:.............................................................Đề số :Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Toán ĐS lớp 9 9. Căn bậc 3ĐiểmLời phê của thầy giáoCâu 1 Chọn câu trả lời đúngCăn bậc 3 của 0

Thêm vào bộ sưu tập

Kiem tra trac nghiem Dai so 9 ... can bac 2

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ và Tên:.............................................................Đề số :Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Toán ĐS lớp 9 5.Bảng căn bậc 2ĐiểmLời phê của thầy giáoCâu 1 Chọn câu trả lời đúngA. 2,3

Thêm vào bộ sưu tập

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG II-Tam giac can

Đọc:22Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ Và Tên:.....................................................KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 7PHẦN TAM GIÁC CÂNĐiểmLời phê của thầyCâu 1: Chọn câu phát biểu sai:a) Tam giác có hai đỉnh bằng nhau là t

Thêm vào bộ sưu tập

Kiem tra trac nghiem toan 7

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 1/ Nếu thì x = ? A. x = -2 B. x = 2 C. x = -16 D. x = 162/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 A. 1 ; 2 ; 3 B. 3 ; 4 ; 5 C. 2 ; 3 ; 4 D. 4 ; 5 ; 63/ 33.3

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra trac nghiem Toan 6

Đọc:22Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Cho 4 điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng . Số đường thẳng tạo bởi các cặp đường thẳng đó là :A.3B.4C.6D.7[]So sánh . Chọn đáp án đúng A. B. C. D. []Tổng các số nguyên thoả mãn là :A.20B.0C.-10D.10[]C

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra trac nghiem chuong 1(co ban)

Đọc:62Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kiem tra trac nghiem chuong 1(co ban)

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra trac nghiem 10 ban KHTN

Đọc:51Ngày tạo:17/04/2013Download:0

De kiem tra trac nghiem 10 ban KHTN

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra trac nghiem chuong 1(co ban)

Đọc:21Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT – HÓA 11 – CƠ BẢNHọ và tên HS:……………………………………..Câu 1: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng ?A. HCl ( H+ + Cl-. B. CH3COOH ( CH3COO- + H+ .C. H3PO4 ( 3H+ + 3PO43- .

Thêm vào bộ sưu tập

De kiem tra mon sinh trac nghiem HK I -2010

Đọc:41Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ĐÁP ÁN 1041234567891011121314151617181920AOOOBOOOOOCOOOOOODOOOOOO2122232425262728293031323334353637383940AOOOOOBOOOOCOODOĐÁP ÁN 1031234567891011121314151617181920AOOOOOBOOOOOOOCOOOOOOODO21222324252627

Thêm vào bộ sưu tập

Mot so de thi trac nghiem mon toan 10

Đọc:66Ngày tạo:17/04/2013Download:1

Mot so de thi trac nghiem mon toan 10

Thêm vào bộ sưu tập

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 4 )

Đọc:55Ngày tạo:17/04/2013Download:0

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 4 )

Thêm vào bộ sưu tập

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 1 )

Đọc:54Ngày tạo:17/04/2013Download:0

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 1 )

Thêm vào bộ sưu tập

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 3 )

Đọc:53Ngày tạo:17/04/2013Download:0

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 3 )

Thêm vào bộ sưu tập

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 1 )

Đọc:50Ngày tạo:17/04/2013Download:0

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 1 )

Thêm vào bộ sưu tập

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 5 )

Đọc:42Ngày tạo:17/04/2013Download:0

De trac nghiem on thi tot nghiep mon toan ( 5 )

Thêm vào bộ sưu tập

Kiem tra trac nghiem Dai so 9 Bai- Can bac 2

Đọc:25Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ và Tên:.............................................................Đề số :Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Toán ĐS lớp 9 1. Căn bậc 2 ĐiểmLời phê của thầy giáoCâu 1 Chọn câu trả lời đúngCăn bậc hai số

Thêm vào bộ sưu tập

Kiem tra trac nghiem Dai so 9 Bai- ... can bac 2

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ và Tên:.............................................................Đề số :Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Toán ĐS lớp 9 8. Rút gọn biểu thức chứa Căn bậc 2 ĐiểmLời phê của thầy giáoCâu 1 Chọn câu trả

Thêm vào bộ sưu tập

Kiem tra trac nghiem Dai so 9 ... bieu thuc chua can

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ và Tên:.............................................................Đề số :Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Toán ĐS lớp 9 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn (TT)ĐiểmLời phê của thầy giáoCâu 1 Chọn

Thêm vào bộ sưu tập
1