Tìm Kiếm:

viet bai tap lam van so 6 van nghi luan lop 8

viet bai tap lam van so 3 - van 8

Đọc:179Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phòng GD & ĐT than UyênTrường THCS Mường Cang viết bài tập làm văn số 1- văn tự sưNgữ Văn : 8 (Tiết 11- 12) Thời gian: 90 phút .

Thêm vào bộ sưu tập

viet bai tap lam van so 3 - van 8

Đọc:80Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng GD & ĐT than UyênTrường THCS Mường Cang viết bài tập làm văn số 1- văn tự sưNgữ Văn : 8 (Tiết 11- 12) Thời gian: 90 phút .

Thêm vào bộ sưu tập

Viet bai tap lam van so 1 -Lop9

Đọc:102Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 3- Ngữ văn 9Tiết 14-15Viết bài tập làm văn số 1 (văn thuyết minh )Đề bài:Cây lúa Việt Nam.* Yêu cầu chung: - Bài viết phải đảm bảo những yêu cầu về nội dung và hình thức kiểu bài TM - Kết

Thêm vào bộ sưu tập

Bai viet Tap lam van so 2_lop 9

Đọc:76Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngữ văn 9- Tuần 7Tiết 34, 35. Viết bài tập làm văn số 2(Văn tự sự )A. Đề bài :- Hãy ưtởng tượng 20 năm sau vào một ngày hè, em trở lại thăm trường cũ .

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 28. Viet tap lam van so 6 o nha

Đọc:78Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường THCS Lê Thiện Viết Tập làm văn số 6 ở nhà Lớp : 7 Ngày kiểm tra :…………………………Họ và tên :………………………………

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet so 2- tap lam van 6

Đọc:67Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài viết số 2 Tập làm văn 6 Đề bài : Em hãy giới thiệu về người bạn thân của mình .Đáp án : +Yêu cầu chung HS biết vận dụng lí thuyết văn tự sự vào bài viết của mình Khi viết bài biết dùng lời văn

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet so 1- tap lam van 6

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài viết số 1: Tập làm văn 6Đềbài :Emdã được và đọc một số truyện truyền thuyết .Em hãy kể lại một truyện mà em thích . Đáp án Y/C : -HS biết được N/V diễn biến sự việc trong truyện -Hiểu đư

Thêm vào bộ sưu tập

VIET BAI TAP LAM VAN LOP 6 2008 -2009

Đọc:53Ngày tạo:18/07/2013Download:0

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 – VĂN KỂ CHUYỆN – LỚP 6THỜI GIAN : 90’A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :1. Kiến thức : Giúp HS : - Biết kể một câu chuyện có ý nghĩa - Biết thực hiện bài viết có bố cục và lời văn hợp lí

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet tap lam van so 1

Đọc:171Ngày tạo:18/04/2013Download:0

bai viet tap lam van so 1

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet tap lam van so 7

Đọc:152Ngày tạo:18/04/2013Download:0

bai viet tap lam van so 7

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet tap lam van so 5

Đọc:122Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Mùa xuân đã về. Chẳng thua gì miền Bắc với hoa Đào sặc sỡ, miền Nam cũng tưng bừng đón Tết với hoa Mai rực vàng. Mai từ lâu đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu trong ngày Tết, Mai – loài hoa đặc

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet tap lam van so 7

Đọc:98Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI VIẾT TLV SỐ 7ĐỀ 1: Hãy viết một bài nghị luận để nói rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ. (Học sinh ch

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet tap lam van so 5

Đọc:96Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Mùa xuân đã về. Chẳng thua gì miền Bắc với hoa Đào sặc sỡ, miền Nam cũng tưng bừng đón Tết với hoa Mai rực vàng. Mai từ lâu đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu trong ngày Tết, Mai – loài hoa đặc

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet tap lam van so 1

Đọc:60Ngày tạo:18/07/2013Download:0

I. Đề BàI Em và các bạn trong lớp đã giúp đỡ một bạn nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Em hãy kể lại câu chuyện đó.II. ĐáP áN Và BIểU ĐIểM:1. Phần mở bài:Giới thiệu việc phát hiện hoàn cả

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet so 5 Nghi luan van hoc

Đọc:106Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày …..tháng…...năm…. Tiết 57-58: BÀI VIẾT SỐ 5 - NGHỊ LUẬN VĂN HỌC. A- Mục tiêu bài học-Giúp HS HS có thể chủ động sáng tạo trong việc làm bài, biết phân tích đề, biết tập hợp kiến th

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet so 5 Nghi luan van hoc

Đọc:72Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày …..tháng…...năm…. Tiết 57-58: BÀI VIẾT SỐ 5 - NGHỊ LUẬN VĂN HỌC. A- Mục tiêu bài học-Giúp HS HS có thể chủ động sáng tạo trong việc làm bài, biết phân tích đề, biết tập hợp kiến th

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap lam van so 6 de 2 lop 7

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ca dao sûa cố cêu:Nhiïîu àiïìu phuã lêëy giaá gûúngNgûúâi trong möåt nûúác phaãi thûúng nhau cuâng. Haäy tòm hiïíu cêu ca dao trùn muöën nhùæn nhuã chuáng ta àiïìu gò.Baâi lâm Dờn töåc Viïåt Nam vöën

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 1.Viet van nghi luan

Đọc:74Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Trước tiên ta cần hiểu rõ thế nào là "học đi đôi với hành" ? "Học" ở đây là học lý thuyết - những kiến thức ta tiếp thu từ thầy cô mỗi ngày. "Hành" là thực hành, ứng dụng ~ lý thuyết trên vào cuộc sốn

Thêm vào bộ sưu tập

Bai 1.Viet van nghi luan

Đọc:73Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trước tiên ta cần hiểu rõ thế nào là "học đi đôi với hành" ? "Học" ở đây là học lý thuyết - những kiến thức ta tiếp thu từ thầy cô mỗi ngày. "Hành" là thực hành, ứng dụng ~ lý thuyết trên vào cuộc sốn

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet tap lam van

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI VIẾT TẬP LÀM VĂN SỐ 2Môn: Tập làm văn Tiết theo PPCT: 35,36Lớp: 9C+9D Ngày kiểm tra: 06+10 tháng 10 năm 2009Người ra đề: Nguyễn Đức Tài

Thêm vào bộ sưu tập
1