Tìm Kiếm:

viet bai van ta nguoi me khi em om lop 6 ki 2

bai " van tho tang me

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

VAN 6 KI 2

Đọc:87Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày…..tháng…..năm………Tuần 19Tiết 73 + 74: Bài học đường đời đầu tiên (Trích Dế Mèn Phiêu Lưu Kí - Tô Hoài)A. Yêu Cầu:- Hiểu được, nội dung, ý nghĩa của bài học đường đời đối v

Thêm vào bộ sưu tập

VAN 6 KI 2

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày…..tháng…..năm………Tuần 19Tiết 73 + 74: Bài học đường đời đầu tiên (Trích Dế Mèn Phiêu Lưu Kí - Tô Hoài)A. Yêu Cầu:- Hiểu được, nội dung, ý nghĩa của bài học đường đời đối v

Thêm vào bộ sưu tập

van 6 ki 2

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày…..tháng…..năm………Tuần 19Tiết 73 + 74: Bài học đường đời đầu tiên (Trích Dế Mèn Phiêu Lưu Kí - Tô Hoài)A. Yêu Cầu:- Hiểu được, nội dung, ý nghĩa của bài học đường đời đối v

Thêm vào bộ sưu tập

van mieu ta lop 6

Đọc:125Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Phần hai                   VĂN MIÊU TẢ- TẢ CẢNH- TẢ NGƯỜII. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN MIÊU TẢ1. Văn miêu tả là loại văn giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, sự

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra 15' lop 6 hoc ki 2 mon van

Đọc:45Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kiem tra 15' lop 6 hoc ki 2 mon van

Thêm vào bộ sưu tập

de thi nhu van hoc ki 2 lop 6

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ tên:.............................................Lớp :................................Trường THCS:Đề lẻ 1: Thế nào là hoán dụ ? Cho ví dụ ?b, câu văn sau mắc lỗi gì ? Sửa lại câu để được một câu đú

Thêm vào bộ sưu tập

de thi ngu van hoc ki 2 lop 6

Đọc:25Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu 1: Truyền thuyết là truyện : A.. Kể về các nhân vật và các sự kịên có liên quan đền lịch sửB.. Kể về cuộc đời của một số nhân vật quen thuộc C.. Kể về cuộc đời của các nhân vật và các sự kiện l

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra 15' lop 6 hoc ki 2 mon van

Đọc:23Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày 20 tháng 2 năm 2012 Kiểm tra môn Ngữ Văn 15’ học kì IIHọ và tên hs :........................................Lớp........... ĐiểmLời phê của thầy cô giáoI ( 5

Thêm vào bộ sưu tập

Bai viet so 3 Van 6

Đọc:102Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng GD - ĐT Huyện Đam RôngTrường THCS Đạ LongVIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 – VĂN TỰ SỰ Môn: Ngữ văn 6 Thời gian: 90 phút Đề bài: Em hãy

Thêm vào bộ sưu tập

Bai viet so 6 van 10

Đọc:82Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Bai viet so 6 van 10

Thêm vào bộ sưu tập

Bai viet so 3 Van 6

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thứ ngày tháng 11 năm 2010.Tuần 13 -Tiết 49,50 Bài viết số 3 :Tập làm văn tự sự kể chuyện đời thườngA- Đề bài: Kể lại một kỉ niệm với thầy cô.B Yêu cầu chung- Nội dung : Kể lại kỉ niệm với thầ

Thêm vào bộ sưu tập

Bai viet so 6 van 10

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài viết số 6: Thuyết minh văn học.Đề số 1. Hãy viết một bài văn thuyết minh có độ dài(khoảng 2 trang giấy) dể giới thiệu về một tác giả văn học mà em yêu mến.Đề số 2. Hãy viết một bài văn thuyết minh

Thêm vào bộ sưu tập

Bai viet TLV so 2 van 8

Đọc:201Ngày tạo:18/07/2013Download:0

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢMMôn: Ngữ văn 8 Thời gian: 90 phút Đề bài: Kể về một lần em mắc k

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet so 2 .van 9

Đọc:129Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Kiểm tra Ngữ văn 9 ( 90 ‘ )2 – Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Chọn cái đáp án đúng nhất :1 - Tự sự là gì ? A. Tự sự là giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, n

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet van 9- so 2

Đọc:96Ngày tạo:10/11/2012Download:0

đề bài: tưởng tượng 20 năm sau em về thăm lại ngôi trường, hãy viết thư kể lại cho một người bạn.Hạ Long, ngày 23/11/2030 Hải xa nhớ! Hôm nay cơ quan tớ được nghỉ, tớ chẳng biết làm gì cả nên tớ vi

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet van 9- so 2

Đọc:66Ngày tạo:18/07/2013Download:1

đề bài: tưởng tượng 20 năm sau em về thăm lại ngôi trường, hãy viết thư kể lại cho một người bạn.Hạ Long, ngày 23/11/2030 Hải xa nhớ! Hôm nay cơ quan tớ được nghỉ, tớ chẳng biết làm gì cả nên tớ vi

Thêm vào bộ sưu tập

ngu van bai viet so 2

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trót xem nhật kí của bạnTrong ngăn kí ức ngày hôm qua của mình, tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được lần tôi trót xem trộm nhật kí của Thương. Thương là cô bạn thân nhất của

Thêm vào bộ sưu tập

bai viet so 2 .van 9

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Kiểm tra Ngữ văn 9 ( 90 ‘ )2 – Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Chọn cái đáp án đúng nhất :1 - Tự sự là gì ? A. Tự sự là giúp người kể giải thích sự việc, tìm hiểu con người, n

Thêm vào bộ sưu tập

Bai tap lam van so 6 de 2 lop 7

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ca dao sûa cố cêu:Nhiïîu àiïìu phuã lêëy giaá gûúngNgûúâi trong möåt nûúác phaãi thûúng nhau cuâng. Haäy tòm hiïíu cêu ca dao trùn muöën nhùæn nhuã chuáng ta àiïìu gò.Baâi lâm Dờn töåc Viïåt Nam vöën

Thêm vào bộ sưu tập
1