Tìm Kiếm:

violympic lop 5 vong 16

De thi Violympic Lop 5 vong 16-20

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Mời quý thầy cô vào tải tại : http://violet.vn/truongson72ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPICLỚP 5 - NĂM HỌC 2009-2010( Vòng 16 - 20 )VÒNG 16 BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau :199,9 x 0,01 ; 20 % của 5,8

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 8 vong 16

Đọc:156Ngày tạo:18/07/2013Download:23

Câu 1: Cho . Giá trị của biểu thức  bằng Câu 2: Trong cụm từ viết in hoa “ BAC HO KINH YEU”, có chữ cái là những hình có tâm đối xứng.Câu 3: Một hình lục giác đều có trục đối xứng .Câu 4: Nếu có hằng

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 16 lop 4

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:1

VIOLYMPIC – 4Bài 1 : Hãy sắp xếp thứ tự các ô trong bảng sau theo thứ tự giá trị các số trong ô tăng dần ;5731758714577135948757731594735637159478573715974159147594715673159714581475841759417584715713

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 5 vong 5

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a có kết quả dạng 3*91000. hãy tìm giá trị chữ số *. Bài giải: Kết quả của dãy số 18 x 19 x 20 x 21 là : 18 x 19 x 20 x 21 = 143640 Vì: 143640 x a = 3*91000 Nên giá trị c

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 12 lop 5

Đọc:242Ngày tạo:19/07/2013Download:4

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LOP 5 - VONG 6

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 5 – VÒNG 6 (12-11-2011)--- tham khảo ---BÀI 3:1/ ĐS: 86302/- Hiệu hai số là 3+3+2 = 8 ĐS: 191 và 1993/- Hiệu hai số là 1+2+1=4 ĐS: 168 và 1724/- Hiệu : 131+1=

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 17 lop 5

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vòng thi 31Câu 1: Tìm gáI trị nhỏ nhất thoả mãn : a Câu 2: Tìm a là số tự nhiên lớn nhất thoả mãn 4Câu 3: Tổng hai số bằng 335,7 . Biết nếu tăng số thứ nhất lên ba lần và số thứ hai lên 5 lần được 2 s

Thêm vào bộ sưu tập

violympic - lop 5 vong 8

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Violympic vòng 8Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần: Bài 2: Hãy tìm trong bảng các cặp ô có giá trị bằng nhau.Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LOP 5 - VONG 7

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 5 – VÒNG 7 (26-11-2011)--- tham khảo ---Câu 1: 1,472 × 81 + 1,472 × 19 = 1,472 x (81+19) = 1,472 x 100 =147,2Câu 2: 20,08 × 2 + 20,08 × 8 = 20,08 × (2+8) = 20,08 x 10 = 200,8Câu 3: 0,028

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 17 lop 5

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1:Lúc 7 giờ một người xu

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 5 vong 28

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

************ Violympic vòng 17 lớp 5 *************Để 2009 x A Cho các chữ số 2 ; 3 ; 5 ;7 . hỏi lập được mấy số có 4 chữ sốTừ 1 đến 2009 có mấy số 0 ?Một xe máy xuất phát từ A để đến B với vận tốc 40

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 5 lop 4

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vòng 5............................................................................................................................Bài 1: Khỉ treoNửa thế kỉ và 3 năm=4 phút 20 giây=1 tuần 2 ngày=1 giờ

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LOP 5 - VONG 8

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 5 – VÒNG 8 (10-12-2011)--- tham khảo ---Bài thi số 31/ Gợi ý : 0,8 = 8/10 = 4/5Đáp số: 18,2 và 22,752/Đáp số: 22,8 và 28,53/Đáp số: 50,5 và 151,54/Đáp số: 80,2 và 120,35/Đáp số: 72 và 1

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic lop 3 vong 16

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Đề thi violympic lớp 3 vòng 16Bài làm 1: Xoá các ô có giá trị tăng dầnBài làm 2: Điền số thích hợp vào ô trống1) …..+……:…..=…… 5)…..x…..+…….=…… 92, 9, 774

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Violympic vong 5-16

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5NĂM HỌC 2010-2011 - (VÒNG 5 – VÒNG 16 )VÒNG 5 - ( 2010-2011 )Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 5 +8 cũ) 0,001 0,001 Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 5 +8 cũ)*

Thêm vào bộ sưu tập

DE VIOLYMPIC LOP 6 - VONG 5

Đọc:159Ngày tạo:18/07/2013Download:2

BÀI THI SỐ 190Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Kết quả so sánh và là .Câu 2: Kết quả của phép tính 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21 là Câu 3: Viết dưới dạng một lũy thừa của số 3.3.3.9 là với

Thêm vào bộ sưu tập

Thi Violympic. lop 5 vong -21

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Violympic English Test Online – Grade 5 in PrimaryschoolLỚP 5 - VÒNG 21 VÒNG THI CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2011 - 2012Name:………………………………….. Class: ……………School:………………………Primary School. ______________________

Thêm vào bộ sưu tập

vong 16 violympic 7

Đọc:62Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Vong 16 Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?f(0) = 0f(1) = -f(-1f(2) = f(-2) f(0) = f(-1)Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số y = -6x. Nếu y luôn nhận

Thêm vào bộ sưu tập

VONG 16 VIOLYMPIC 6

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:5

Siêu tập Phan văn Khải vào yahoo.com phanvannam45@yahoo.com.vnĐiền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng . Số đo góc = Câu 2: Phân số  là phân số t

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 16

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Vong 16Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?f(0) = 0f(1) = -f(-1f(2) = f(-2) f(0) = f(-1)Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số y = -6x. Nếu y luôn nhận g

Thêm vào bộ sưu tập
1