Tìm Kiếm:

xem diem hoc ki 1

diem hoc ki 1

Đọc:54Ngày tạo:10/11/2012Download:0

10A TT SBD HO VA TEN MAT MAL MAH MAS MAV MASU MAD1 111004 Thân Văn Anh 3.0 3.5 2.5 5.0 3.0 3.5 2 111036 Nguyễn Tuấn Anh 2.5 1.0 4.0 6.0 4.0 1.5 3 111070 Đậu Bá Anh 4.0 3.0 2.5 4.0 6.0 3.0 4

Thêm vào bộ sưu tập

CONG DIEM NHANH HOC KI 1

Đọc:29Ngày tạo:10/11/2012Download:0

LỚP: 9C Môn: hoá GV: Số Học Kỳ I Nữ DT Xếp loại kì 1 ( Phân loại) Học Kỳ II TBM Xếp loại CN ( Phân loại) TT Họ & Tên KTM KT 15`

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc ki 1 truong THCS diem lam

Đọc:58Ngày tạo:18/04/2013Download:0

de thi hoc ki 1 truong THCS diem lam

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc ki 1 truong THCS diem lam

Đọc:49Ngày tạo:18/04/2013Download:0

de thi hoc ki 1 truong THCS diem lam

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc ki 1 truong THCS diem lam

Đọc:44Ngày tạo:18/04/2013Download:0

de thi hoc ki 1 truong THCS diem lam

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc ki 1 truong THCS diem lam

Đọc:22Ngày tạo:18/07/2013Download:0

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012MÔN: ĐỊA LÝ 8Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)Phần I: Trắc nghiệm. (2 điểm)Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất:Câu 1(0,5 điểm): Khu vực nào có

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc ki 1 truong THCS diem lam

Đọc:20Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng GD&ĐT Diễn Châu Kiểm tra học kỳ 1 Trường THCS Diễn Lâm Thời gian : 45 phút

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc ki 1 truong THCS diem lam

Đọc:16Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng GD&ĐT TX Thái Hòa Kiểm tra học kỳ 1 Trường THCS Hòa Hiếu I Thời gian : 45 phút

Thêm vào bộ sưu tập

tinh diem hoc ki I

Đọc:57Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tổng hợp kết quả học kì i Tổng hợp kết quả học kì ii Tổng hợp kết quả năm học lớp: 9 C lớp: 9 C lớp: 9 C

Thêm vào bộ sưu tập

tinh diem hoc ki I

Đọc:45Ngày tạo:10/11/2012Download:0

tổng hợp kết quả học kì I Môn: Vật Lý Lớp: 6 D Năm học: 2008 - 2009 TT Họ và tên Hệ số 1 Hệ số 2 Thi TB KI HL Miệng Viết 1

Thêm vào bộ sưu tập

tinh diem hoc ki I

Đọc:42Ngày tạo:10/11/2012Download:1

tổng hợp kết quả học kì I Môn: Vật Lý Lớp: 6 B Năm học: 2008 - 2009 TT Họ và tên Hệ số 1 Hệ số 2 Thi TB KI HL Miệng Viết 1

Thêm vào bộ sưu tập

Tinh diem hoc ki i

Đọc:40Ngày tạo:10/11/2012Download:0

tæng hîp kÕt qu¶ häc k× II M«n: VËt Lý Líp: 7B N¨m häc: 2008 - 2009 TT Hä vµ tªn HÖ sè 1 HÖ sè 2 Thi TB KII TBKI C¶ n¨m HL MiÖng

Thêm vào bộ sưu tập

Cong Diem TB Hoc Ki

Đọc:36Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Céng §iÓm TB Häc K× M«n: Líp stt Hä vµ Tªn HÖ sè 1 HÖ Sè 2 H/S 3 §iÓm TB Xếp Loại H KiÓm1 #DIV/0! #DIV/0! 2 #DIV/0! #DIV/0! 3 #DIV/0!

Thêm vào bộ sưu tập

Tinh diem hoc ki I

Đọc:36Ngày tạo:10/11/2012Download:0

tæng hîp kÕt qu¶ häc k× II M«n: VËt Lý Líp: 7A N¨m häc: 2008 - 2009 TT Hä vµ tªn HÖ sè 1 HÖ sè 2 Thi TB KII TBKI C¶

Thêm vào bộ sưu tập

Tinh diem hoc ki I

Đọc:36Ngày tạo:10/11/2012Download:0

tổng hợp kết quả học kì I Môn: Vật Lý Lớp: 6A Năm học: 2008 - 2009 TT Họ và tên Hệ số 1 Hệ số 2 Thi TB KI HL Miệng Viết 1 Đặng T

Thêm vào bộ sưu tập

tinh diem hoc ki I

Đọc:34Ngày tạo:10/11/2012Download:0

tổng hợp kết quả học kì I Môn: Vật Lý Lớp: 9A Năm học: 2008 - 2009 TT Họ và tên Hệ số 1 Hệ số 2 Thi TB KI HL Miệng Viết 1 Vương

Thêm vào bộ sưu tập

tinh diem hoc ki i

Đọc:33Ngày tạo:10/11/2012Download:0

tæng hîp kÕt qu¶ häc k× II M«n: VËt Lý Líp: 6A N¨m häc: 2008 - 2009 TT Hä vµ tªn HÖ sè 1 HÖ sè 2 Thi TB KII TBKI C¶

Thêm vào bộ sưu tập

tinh diem hoc ki i

Đọc:31Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tổng hợp kết quả học kì ii lớp: 9 C Năm học: 2008 - 2009 Tt Họ và tên Điểm các môn học Kết quả Danh hiệu Toán Lý Hóa Sinh Tin Vă

Thêm vào bộ sưu tập

Ban kiem diem hoc ki I

Đọc:69Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcbản kiểm điểm cá nhânHọc kỳ I năm học 2009- 2010 Kính gửi: Ban giám hiệu trường Mầm non Dương Quang

Thêm vào bộ sưu tập

ban tu kiem diem hoc ki I

Đọc:50Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Sở giáo dục đào tạo hà nộiTrung tâm GDTX Đan PhượngCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBản tự kiểm điểmHọc kỳ I. Năm học 2010 – 2011---------***----------Họ và tên: Tạ Kiên Tr

Thêm vào bộ sưu tập
1